สรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ส.ค. 65 โดย ธปท.

Visitors: 402,165