CBRE

CBRE เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และด้านการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมามากกว่า 30 ปี เชี่ยวชาญในทุกมิติของตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจโรงแรม ให้บริการแบบครบวงจร  ตั้งแต่การเป็นตัวแทนในการซื้อขายโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์  การสรรหาเครือโรงแรมที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า  การให้คำปรึกษาด้าน Hotel Asset Management  การจัดหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางการเงิน  การประเมินมูลค่าโรงแรม  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและศึกษาวิจัยตลาด  การพัฒนาการออกแบบโรงแรม ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงแรม

 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBRE: https://bit.ly/3cAToXSVisitors: 402,171