Hotels Meet Domestic Agents Market

สมาคมโรงแรมไทย กำหนดจัดงาน งาน Hotels Meet Domestic Agents Market  ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยรับสมัครโรงแรมเพียง 50 โรงแรม ขอเรียนเชิญโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ

 

ลงทะเบียนออนไลน์ + ชำระเงินได้ที่ : https://forms.gle/RmXrcrzKGc51XjmG6

ปิดรับสมัครในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 หรือเมื่อมีโรงแรมแสดงความจำนงเข้าร่วมงานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับการชำระเงินของผู้สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น (first–come–first–serve basis)

Visitors: 248,043