สรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ก.ค. 65 โดย ธปท.

Visitors: 409,261