สรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ธ.ค. 65 โดย ธปท.

Visitors: 296,479