สรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ก.ย. 65 โดย ธปท.

Visitors: 296,480