Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

‼️ รับเฉพาะโรงแรมสมาชิก 50 โรงแรมเท่านั้น ‼️

งาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โรงแรมลงทะเบียนออนไลน์ + ชำระเงินได้ที่ : https://forms.gle/bpWYqidwUuQ4Wwe59

ปิดรับสมัครในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 หรือเมื่อมีโรงแรมแสดงความจำนงเข้าร่วมงานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับการชำระเงินของผู้สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น

Visitors: 392,504