หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ PDPA

 

 

สาระสำคัญ และ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA
จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

 

facebook page "PDPC Thailand" (https://www.facebook.com/pdpc.th)

หรือ www.pdpc.or.th

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/infopdpa
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน
Personal Data Management (PDPA) Guideline for Private Sector
 

ชุดเอกสารแม่แบบ (template)

สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ที่สามารถนำไปปรับใช้ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและภารกิจของกิจการ

https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/

 


Visitors: 409,260