ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 ประชุมสมาชิกเม.ย.65


ขอเชิญประชุมเดือนเมษายน 2565 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

            เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทย ประจำปีวาระ 2565-2567         

 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 13.00 น.
ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น7
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

โดยการประชุมในวันดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมเดือนเมษายน 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทยชุดใหม่ ประจำปีวาระ 2565-2567 ตามกำหนดการดังนี้

 

                    09.30 น.                      ลงทะเบียน                                                                        

                    10.00 – 11.10 น.         ชมคลิปวีดีโอ   ปาฐกถาพิเศษ :
                                                     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                                                     บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้ม  การเดินทางท่องเที่ยวหลังโควิด”  

                                                     เพื่ออัปเดตพฤติกรรมท่องเที่ยวใหม่ในอนาคต 

                                                     โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

                                                     สมาชิกวุฒิสภา  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                                                     นำเสนอ  AI Voice Assistant  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสั่งด้วยเสียง  

                                                     โดย บริษัท Aiello Inc. (ประเทศไต้หวัน)

                                                     ประชุมเดือนเมษายน 2565

                    11.10-12.00 น.            ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  
                                                     เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทย ประจำปีวาระ 2565-2567 
                                                     ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7                   

                    12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารเอเทรียม ชั้น ล็อบบี้               

                     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
กรุณากรอกแบบตอบรับและส่งกลับมายังสมาคมฯ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง
ทางอีเมล์ membership@thaihotels.org หรือ admin@thaihotels.org

ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน ศกนี้Visitors: 402,170