รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ที่มีสัญญากับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีสัญญากับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ

 

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ด้านล่างนี้ 


และรายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ที่ : https://web.thailandsha.com/shaextraplus

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Line : @thailandsha
เว็บไซต์ https://web.thailandsha.com/shalists?type=2

Visitors: 409,261