ประชุมสมาชิกกรกฎาคม2564

สมาคมโรงแรมไทย (THA) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4/ 63 - 65

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM” 

            สมาคมฯ ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ  

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมประชุม “ผ่านระบบ
ZOOM”  
ได้ตามลิงค์https://forms.gle/isWuzyGqJX211tTH6 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง


Visitors: 392,504