ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563และประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย

เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป

               สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom, 4th Floor, InterContinental Bangkok

ตามกำหนดการดังนี้

09.30 น.                       ลงทะเบียนและชมร้านค้า หน้าห้อง Grand Ballroom

10.15 น.                       เข้าห้องประชุม

10.15 – 11.15 น.          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประชุมสมาชิก และมอบโล่โรงแรมสมาชิกใหม่

11.15 – 12.00 น.          บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ” 

                                  โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                                  พร้อม ถาม-ตอบ

12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนตอบรับออนไลน์ทางลิงค์ https://forms.gle/WaRoXkXiq1RJBk3K6 หรือสแกน QR Code  ด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

หมายเหตุ         หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารจำนวน 950 บาทต่อท่าน


 

Visitors: 409,263