ประชุมสมาชิกกันยายน 2563

เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป            

 

                   สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญท่านร่วมประชุม นวันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 
NILE 2-4 ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
            ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/J3kFCvbJBtP8zmDV8                            

 

                   และขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน FHT Meet & Match เชื่อมธุรกิจต่อยอดสู่อนาคตกับงานเจรจราธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอาหารและโรงแรมให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าได้มาพบกัน กับหลากหลายสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่ ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้ อาหารสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องครัว และซอฟท์แวร์โรงแรม เป็นต้น และ Table Top การแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับสินค้าจริง    

 

 

 

                   จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 

 

Visitors: 409,261