ประชุมสมาชิกพฤศจิกายน2562


เรียน สมาชิก สมาคมโรงแรมไทย

ขอเชิญท่านร่วมประชุมสมาชิก ประจำเดือนพฤศจิกายน

ในวันพฤหัสบดีที่  14  พฤศจิกายน  2562  เวลา  11.00 น. – 13.30 น. ณ  ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

                                        

    เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ  จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 

ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/HNE2CZqMH7QpNAwGA หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

หมายเหตุ หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารจำนวน 950 บาทต่อท่าน

Visitors: 402,167