ประชุมสมาชิกกรกฎาคม2562
เรื่อง    ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ** สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยเท่านั้น**

เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม

                   2.ใบตอบรับ

                   3.รายงานประชุมสมาชิกเดือนพ.ค.62

 

 สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญท่านร่วมประชุม ในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562  เวลา  10.00 น. – 13.00 น. ณ  ห้องจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ซึ่งใน

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ The future of hospitality technology in hotel sector และ การเข้าร่วมใน Application TAGTHAi

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/9EeaXSMrusdrZT2d7  หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

           QR Code:                                                               

               

          หมายเหตุ หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารจำนวน 950 บาทต่อท่าน
แผนที่ 
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

Visitors: 314,245