ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม

                   2.ใบตอบรับ        จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/XCwwetvsXmAb9YiG9  หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

           QR Code:                                                               

               

          หมายเหตุ หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารจำนวน 950 บาทต่อท่าน

Visitors: 314,243