Central

 AYUTTHAYA GRAND HOTEL  Ayutthaya
 ROYAL HILLS RESORT  Nakornnayok
 SIDA RESORT & HOTEL NAKHONNAYOK  Nakornnayok
Visitors: 402,157