ประชุมสมาชิกสิงหาคม 2566

เรียน   สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย (THA)

 

ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจำเดือนสิงหาคม 2566

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

ระหว่างเวลา 11.30 – 14.00 น.

ณ ห้อง MR 208 ABCD ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

การประชุมครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์   รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณศุภจี  สุธรรมพันธุ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

คุณกรกฎ  ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด  (มหาชน)

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Vision for Success : Tourism 2024 & Beyond ”

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/v8UsCdXZdqwgikpr6  ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคมศกนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ         หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารจำนวน 950 บาทต่อท่านVisitors: 314,244