ประชุมสมาชิกร่วม ATTA-THA ครั้งที่ 19

ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA

  ในวันอังคารที่ 14  กุมภาพันธ์ 2566

ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ  คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

การประชุมครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก

  ตัวแทนพรรคการเมือง จำนวน 7 พรรค คือ พรรคก้าวไกล พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยสร้างไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย   และพรรคภูมิใจไทย

แสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “ พรรคการเมืองใดใส่ใจเรื่องท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2566 ”

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3jx8Gk8
   
(รับสมาคมฯละ 200 ท่านเท่านั้น ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ         หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปมีค่าใช้จ่ายจำนวน 800 บาทต่อท่าน


Visitors: 392,479