ประชุมสมาชิกพฤศจิกายน 2565

สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญท่านร่วมประชุม

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา  10.30 – 13.30 น.
ณ ห้อง ราชมณเฑียร IV ชั้น M โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจโรงแรม”

 โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งในงานมีการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกันและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 
ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/AFn2hHw9Y8qeiJH97 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้
ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน ศกนี้


Visitors: 314,239