กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ : สิ่งแวดล้อม
 

 

ลดปริมาณขยะพลาสติกครอบฝาขวด

รักษ์โลก...ลดโลกร้อน

                        “ตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด...ช่วยลดปัญหาโลกร้อน”

เนื่องจากพลาสติกหุ้มฝาขวดไม่ได้ทำเพื่อความสะอาดของน้ำดื่ม....โดยองค์การอาหารและยา(อย.)

แต่หุ้มไว้เพื่อปิดฝาขวดให้แน่นเท่านั้น ขณะที่พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม มีผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

เพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่มีประโยชน์ หากทำสำเร็จจะช่วยลดปริมาณขยะประเภทนี้ลงได้ปีละ 520 ตัน

Visitors: 30,856