สัมมนาออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

‼ ด่วน

 

 สาระสำคัญและสิ่งที่ “ภาคธุรกิจโรงแรม” ต้องปฏิบัติตาม ทำความเข้าใจและหาแนวทางรับมืออย่างไร วิธีจัดการกับความเสี่ยง? ก่อนประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (วันที่ 1 มิถุนายน 2565)

 สมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

♦ สัมมนาออนไลน์  “เตรียมความพร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้ เพื่อรับชมผ่าน Zoom ฟรี!

-https://forms.gle/YWWoWQfkexDLEeHL8

 

• ประเด็นสำคัญ 

- ข้อกำหนดกฎหมาย บทลงโทษของ PDPA

- ความสำคัญของ PDPA

- การเตรียมความพร้อมของโรงแรมด้านการทำงานเพื่อรองรับ PDPA ก่อนกฎหมายมีผลบังคับ

- Workshop เตรียมความพร้อมของโรงแรมในการปฏิบัติตาม PDPA


Visitors: 267,990