แนวทางปฏิบัติสำหรับ SHA Plus Managerเอกสารการบรรยายแนวทางปฏิบัติ SHA Plus Manager
สำหรับโรงแรมที่รับผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง


1.1  สถานการณ์ดำเนินการโครงการมาตรฐาน SHA Plus และ SHA Extra Plus
โดย คุณอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


1.2 การใช้ระบบ Thailand Pass, COSTE
โดย คุณศิรดา ศุภวรรณกิจ platform officer บริษัท Tely360 Co., Ltd.


1.3 การใช้ หมอชนะ ในการติดตามตัวผู้เข้าพัก
โดย คุณณฤณัฐ ตั้งบูรณากิจ วิศวกร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

1.4 มาตรการชัดเจน เมื่อพบผู้ติดเชื้อผลเป็นบวก และผู้สัมผัส เสี่ยงสูงต่ำ (HRC-High Risk Contact)
และมาตรฐาน Hotel Isolation กรณีที่ HRC ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่อยากไปอยู่ใน Hospitel และอยากอยู่ต่อในโรงแรม
โดย นพ.ชาโล สาณศิลปิน นายแพทย์​ชำนาญการพิเศษ​ กองระบาดวิทยา
Visitors: 235,123