โครงการหอทั่วไทย ประชุมช่วยชาติ

รายชื่อโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการหอทั่วไทย ประชุมช่วยชาติ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Nj9A0n-3mvxYoRp-bt2ZMl6V4BTADfHn?usp=sharing 


โรงแรมที่สนใจอยากนำเสนอแพคเกจโครงการหอทั่วไทย ประชุมช่วยชาติ ราคาพิเศษ สามารถนำเสนอได้ที่ https://forms.gle/ZYqDtkNxgUFWbPGf6

Visitors: 267,997