ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

เรียน   สมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

            
          สมาคมโรงแรมไทย ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/XGA7vE57CqFRe6r48                           

สมาคมฯ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ เพื่อที่ภาครัฐจะได้นำข้อมูลไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


 

Visitors: 267,995