สำรวจข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์หมอกควันและมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5

เรียน สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย / ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมเป็นที่ทราบแล้วนั้น
นอกจากนั้นเรายังต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานความปลอดภัย (PM 2.5) ทำให้มีผลกระทบกับด้านสุขภาพและทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่ง
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิก โปรดแจ้งข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ PM 2.5

กรุณากรอกแบบสำรวจข้อมูลที่ลิงค์ https://forms.gle/UkG6iUsbkNgfBwWT9 ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้สมาคมฯ จะส่งเอกสารร่วมลงนาม สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายดังกล่าว ให้กับโรงแรมท่านอีกครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณท่านสำหรับความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Visitors: 267,978