รายงานประจำปี 2564 - 2565

รายงานประจำปี 2564 -2565 ของสมาคมโรงแรมไทย สามารถสแกน QR CODE ด้านล่าง หรือ 

คลิก 

https://issuu.com/greenworld.customer/docs/e-book_tha_annual_report_2021-2022 Visitors: 267,978