แบบสอบถามและแสดงเจตจำนงร่วมโครงการฝึกอาชีพแม่บ้านการโรงแรม

เรียน      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

            ตามที่สมาคมโรงแรมไทย กรุงเทพมหานคร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และชมรมผู้บริหารแม่บ้านแห่งประเทศไทย
เปิดอบรม “หลักสูตร 54 ชม. แม่บ้านการโรงแรม”  
ขณะนี้ กทม. ได้เริ่มรับสมัครแม่บ้านจากชุมชนเพื่อเข้าฝึกหลักสูตร และมีการตอบรับอย่างดีมาก และอยู่ในขั้นตอนทราบถึงความต้องการจำนวนพนักงานแม่บ้านของแต่ละโรงแรม  และความใกล้ของโรงแรมกับโรงเรียนฝึกอยู่ในเขตใด
โดยขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามและแสดงเจตจำนงร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/LNGqR1Np3UmHss3M6 ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566


Visitors: 296,456