เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตเเม่บ้าน

เรียน       นายจ้างสถานประกอบการ / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ตามที่ท่านสมาคมโรงแรมไทยได้สำรวจจำนวนแม่บ้านที่ขาดแคลน เพื่อจัดทำ “โครงการผลิตแม่บ้านให้โรงแรม” ในกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้ทางกรุงเทพมหานคร และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

ขอเชิญผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมหารือ การชี้แจงและอธิบายหลักสูตรแม่บ้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับแม่บ้านที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมเป็นแบบ Hybrid

แบบที่ 1ประชุมทาง online (Zoom)

Topic: ประชุมชี้แจงหลักสูตร Time: Apr 27, 2023 10:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99676433470?pwd=MWpRZGZzYlRVK0x0SEZEY0JzWHVaUT09

Meeting ID: 996 7643 3470

Passcode: 132902

แบบที่ 2ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  https://forms.gle/T7dZUYUaB99qHgrDA

ตอบกลับภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00น.


Visitors: 296,456