อบรม “Effective selling in the new era Post-COVID 19”

เรียน    ผู้จัดการทั่วไป / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย               - รับสมัครเพียง 30 ท่าน -

 

สมาคมโรงแรมไทย กำหนดจัดงานฝึกอบรม Effective selling in the new era Post-COVID 19” ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 ท่าน

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ + ชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/nX2uNnCneUgpgoDLA

ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 หรือเมื่อมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมงานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับการชำระเงินของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น (first–come–first–serve basis)

Visitors: 267,994