Tourism Networking & Holi Gala Night (Indian & South Asia Market)

สมาคมโรงแรมไทย กำหนดจัดงาน งาน “Tourism Networking & Holi Gala Night (Indian & South Asia Market)” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ Grand Sky Ballroom โรงแรม สกายวิวกรุงเทพฯ สุขุมวิท24 (Skyview Bangkok) โดยรับสมัครโรงแรมเพียง 60 โรงแรม ขอเรียนเชิญโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ + ชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/UsZmFtF7eDsqtDxv6

 

ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 หรือเมื่อมีโรงแรมแสดงความจำนงเข้าร่วมงานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับการชำระเงินของผู้สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น (first–come–first–serve basis)


Visitors: 175,315