สรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ส.ค. 64 โดย ธปท.

Visitors: 175,321