สรุปผลสำรวจ ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พัก ก.ค.64 โดย ธปท.

Visitors: 175,321