ประชาสัมพันธ์ เสวนาออนไลน์ “คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน Covid-19”


ประชาสัมพันธ์
“หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโควิด-19” หนีไม่พ้นที่จะต้องฉีดวัคซีน เรื่องควรรู้ วัคซีน Covid-19 : สำหรับภาคธุรกิจโรงแรม
กับงานเสวนาออนไลน์ “คุยให้เคลียร์เรื่องวัคซีน Covid-19”
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
(บรรยายภาษาไทย)

ผ่านทาง Facebook : Thai Hotels Association,ZOOM
ลงทะเบียน “เพื่อเข้าร่วมรับฟังและรับข้อมูลประกอบการเสวนา” ได้ที่ https://forms.gle/3XAJipi9VWjPRNgx9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมโรงแรมไทย 02 282 5277


Visitors: 90,030