Seller รอบบ่าย - Hotels Meet Domestic Agents Market

สมาคมโรงแรมไทย กำหนดจัดงาน งาน Hotels Meet Domestic Agents Market ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯโดยรับสมัครโรงแรมเพียง 50 โรงแรม ขอเรียนเชิญโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ + ชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/qs7uwPVJTUevfj3ZA

 

ปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 หรือเมื่อมีโรงแรมแสดงความจำนงเข้าร่วมงานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับการชำระเงินของผู้สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น (first–come–first–serve basis)


Visitors: 102,649