ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T.)

 

สมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่าง 3 หน่วยงาน (THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT) วันศุกร์ที่ ตุลาคม 2563 สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง

 

จึงขอเชิญท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในงานครั้งนี้โดยโปรดส่งใบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางอีเมล์ booking@thaihotels.org ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ในวันงานโปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากระหว่างงานเลี้ยง จำนวนท่านละ 1 ชิ้น


Visitors: 19,389