ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T.) ครั้งที่ 61