หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการโรงแรม ประจำปี 2563

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการโรงแรม ประจำปี 2563

"หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗

 เรียนรู้การทำธุรกิจโรงแรมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรมยาวนานระดับกูรู

     ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการโรงแรม 

 เปิดกว้างสู่วงการโรงแรม เพิ่มเครือข่ายธุรกิจโรงแรม

 

จัดโดย มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย 


มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เป็น 1ใน7 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดอบรม

    ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 


ใบประกาศสามารถใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

1. รายละเอียดและคุณสมบัติผู้เข้าอบรม

2. วันอบรมและค่าสมัคร

3. ตารางการอบรม

4. ใบสมัคร

5. แผนที่สถานที่อบรม

6. ประกาศรับรอง"มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย" อนุญาตเปิดอบรม

7. เอกสารการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย (สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกค่ะ)

8. กรอกใบสมัครออนไลน์

กดลิงค์นี้นะคะ   https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_hHeO1LxhE3kKr0qmhZbUJ0KLaqhUNEO

หรือจะเปิดดูตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ก็ได้ค่ะ

 

การสมัครเข้าอบรม มีให้ท่านเลือก 2 วิธี

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ตามลิงค์ข้างต้น

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดของท่าน 

    แล้วส่งมาทางอีเมล์ kunchaya.chu@gmail.com

หมายเหตุ ใบสมัครขออนุญาตไม่รับทางไลน์นะคะ 

**มูลนิธิฯจะตอบรับการสมัครของท่านทางอีเมล์เท่านั้น

   และตอบรับไม่เกินวันถัดไปของการส่งใบสมัคร ยกเว้นติดวันเสาร์ อาทิตย์ จะตอบรับในวันจันทร์

   หากไม่ได้รับการตอบรับทางอีเมล์ในวันถัดไป กรุณาติดต่อ คุณกุญชญา 065 496 3628 หรือ ไลน์ไอดี kunchaya13

 




Visitors: 90,030