ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T.)