ขอเชิญออกพื้นที่ในงาน “เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25”