โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และไทย (พรอมมิส)

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนฝึกงานโครงการพรอมมิส จำนวน 40 ราย จากประเทศกัมพูชา  เข้าฝึกงานในแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ หรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2562

โดยมีเอกสารตามแนบ ดังนี้  

1. หนังสือขอความร่วมมือ 432/2019

2. แบบตอบรับ

3. รายละเอียดการอบรม Training course

4. รายละเอียดโครงการพรอมมิส

 

สมาชิกสามารถตอบรับมาที่ promise@iom.int  ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เมื่อได้รับการตอบรับ ทางทีมพรอมมิสจะติดต่อกลับไปยังโรงแรมเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมค่ะ หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ คุณพิมพ์ชนก ได้ที่ 02-343-9322 หรือ คุณภัคชนก 02-343-9334