Hotels Meet Domestic Agents Market ครั้งที่ 2

สมาคมโรงแรมไทย กำหนดจัดงาน Hotels Meet Domestic Agents Market ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 19.30 น. ณ ห้องออคิด 3-4  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

 

 

**สมาคมขอให้สิทธิ์กับโรงแรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน Hotels Meet Domestic Agents Market เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 **