หนังสือ THE TEACHING OF BUDDHA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียน     สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย / ผู้ที่สนใจ

 

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด 
ขอส่งมอบหนังสือ “ THE TEACHING OF BUDDHA
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับโรงแรมและผู้ที่สนใจ...ติดต่อรับหนังสือได้ที่
MITUTOYO (THAILAND) CO.,LTD.
76/3-5 Chaengwattana Rd., Anusaowaree, Bangkaen, Bangkok 10220
Tel: (66) 2080 3500 Fax: (66) 2521 6136 E-mail : office@mitutoyo.co.th
Contact person : Ms. Yuwadee Hansurakan
Visitors: 19,376