สัมมนา...หัวข้อ “การบริหาร ลดต้นทุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญร่วมสัมมนา...หัวข้อ “การบริหาร ลดต้นทุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ลันตานารีสอร์ท กรุงเทพมหานคร ถนนรัชดาภิเษก

ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ “ใบประกาศ” เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเยาวลักษณ์ โทรศัพท์ 02-282-5277 ต่อ 171Email:yaowalak@thaihotels.org

 

https://goo.gl/forms/NwXn97WNAab9lW4j2