รายงานประจำปี 2561 - 2562

รายงานประจำปี 2561 -2562 ของสมาคมโรงแรมไทย สามารถสแกน QR CODE ด้านล่าง หรือ 

คลิก 

 https://issuu.com/e.catalogue/docs/e-book_tha_annual_report_2018-19


Visitors: 30,846