รายงานประจำปี 2563 - 2564

รายงานประจำปี 2563 -2564 ของสมาคมโรงแรมไทย สามารถสแกน QR CODE ด้านล่าง หรือ 

คลิก 

 https://issuu.com/greenworld.customer/docs/e-book_tha_annual_report_2020-2021Visitors: 128,533