ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ “เคล็ดลับเทคนิคทางภาษี เรื่องที่มักเข้าใจผิด…ที่คุณอาจไม่เคยรู้”

ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ “เคล็ดลับเทคนิคทางภาษี เรื่องที่มักเข้าใจผิดที่คุณอาจไม่เคยรู้”

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

โดยเสียค่าธรรมเนียมเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 500 บาท  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเยาวลักษณ์ โทรศัพท์ 02-282-5277 ต่อ 171 Email:yaowalak@thaihotels.org

Link: https://goo.gl/forms/ySR7ASAfjjoGSvZP2