ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T.)

สมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่าง 3 หน่วยงาน (THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT) ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ชื่องาน           การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  THA / TAT  / ATTA ครั้งที่ 58

          วันแข่งขัน       วันอังคารที่  19  มีนาคม  2562

          สถานที่          สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี

          ลงทะเบียน      เวลา 10.00

          SHOT GUN     เวลา 12.00 น.

          ค่าใช้จ่าย        กรีนฟี / แคดดี้ / รถกอล์ฟ / อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงตอนเย็น

ท่านละ 2,500 บาท

***หากชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 10  มีนาคม 2562 จ่ายเพียงท่านละ 2,000 บาท

จึงขอเชิญท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในงานครั้งนี้โดยโปรดส่งใบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางอีเมล์ booking@thaihotels.org ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ในวันงานโปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากระหว่างงานเลี้ยง จำนวนท่านละ 1 ชิ้น