ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรรางวัลสำหรับการเปิดตัว Application ชื่อ “ทักทาย”

สมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรห้องพักหรือบัตรรับประทานอาหารเพื่อใช้เปิดตัว Application "ทักทาย (TAGTHAI)"ในเดือนเมษายน 2562 และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดาวน์โหลดแอพฯ ให้ครบ 100,000 คน

และถือเป็นแพลตฟอร์มสร้างการท่องเที่ยวที่ให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลการท่องเที่ยวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนับเป็นระบบที่มีความทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก

 

ลิ้งค์วิดีโอประวัติความเป็นมา TAGTHAI : https://drive.google.com/drive/folders/1Pc-AMnHUk0GP6-3RP4iCsQygjcSOjy6P