สานรักร่วมแบ่งปัน By THA

ขอเชิญพี่น้องชาวโรงแรมร่วมบริจาคสิ่งของใช้สภาพดีภายในโรงแรมที่ไม่ได้ใช้แล้ว อาทิ ผ้าเช็ดตัว หมอน หรือเสื้อผ้า เพื่อบริจาคให้กับทางมูลนิธืกระจกเงาผ่านทางสมาคมโรงแรมไทย

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมโรงแรมไทย 02-282-5277 ต่อ 171