Roadshows/Trade Shows

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนโรงแรมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยในกรุงเทพฯ เข้าร่วมออกพื้นที่ในงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยรับสมัครงานละ 2 โรงแรมเท่านั้น! รายละเอียดดังนี้

1. งาน Outbond Travel Market (OTM 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
2. งาน Internationale Tourismus Borse (ITB 2018) ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
3. งาน World Travel Fair 2018 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. งาน JATA Tourism EXPO Japan 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางสมาคมโรงแรมไทย แผนกการตลาด
Tel 02-282-5277 ต่อ 131 - 133